Нашият екип е на Ваше разположение!

Контакти:Тех Индустри България ЕООД

Офис Пловдив: бул. Марица 154

Търговски Отдел:

Инж. Иван Кавръков

tel: +359 (0) 894 65 63 86
i.kavrakov@techindustrybg.com

Управител:

Петрана Зайкова

tel: +359 (0) 897 002 312
p.zaykova@techindustrybg.com


www.UVpro.techindustrybg.com 

Пишете ни!

© 2020 Tech Industry Bulgaria EOOD